Waar staan we voor

Ons doel

Het gebouw duurzaam exploiteren, zodat ontmoetingen van mensen gestimuleerd worden ten behoeve van de leefbaarheid van Makkinga. Het organiseren van activiteiten waaraan in het dorp behoefte bestaat en die aanvullend zijn op reeds bestaande activiteiten in Makkinga. Drempels voor het organiseren van activiteiten door groepen zo laag mogelijk  maken door de bestuurlijke verantwoordelijkheid via de stichting te laten lopen.

In Makkinga is in de loop der jaren een gebouw ontwikkeld waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo is er een zaal voor toneel- en muziekvoorstellingen. Deze zaal wordt ook gebruikt voor gymlessen van OBS de Stelling. In de ontmoetingsruimte vinden activiteiten plaats waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals klaverjassen, breien en bridge. Deze ruimte wordt ook regelmatig gebruikt voor vergaderingen. In de jongerenruimte worden activiteiten voor jeugd en jongeren georganiseerd. De kantine, bestuurskamer en kleedboxen worden gebruikt door de voetbalvereniging. Ook de dart- en de biljartclub maken gebruik van de kantine. De kantine is ook een aantal momenten in de week open om gezellig met elkaar bij te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Daarnaast zijn er 3 verhuurbare ruimtes. Deze worden momenteel o.a. gebruikt door Thuiszorg de Friese Wouden, Fysiotherapie Oosterwolde, Veelzeggend Logopedie & dyslexie, Pedicure en Welness Langedijke en Certe Bloedafname.

Het geheel is zo gemaakt dat er mogelijkheden zijn voor grote en kleine groepen. Het gebouw en de ruimtes zijn voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt, multifunctioneel dus.
Momenteel vallen de werkgroepen Mittelkaander en Mooi Makkinga onder het beheer van stichtingsbestuur. De werkgoep Mittelkaander is opgericht met als doel de sociale samenhang in Makkinga te versterken middels laagdrempelige activiteiten. Een aantal keren per jaar organiseert de werkgroep een dorpsetentje voor inwoners en oud-inwoners. Ook organiseert de werkgroep periodiek een welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners. De werkgroep Mooi Makkinga heeft als doel om activiteiten voor alle dorpsbewoners te organiseren. De afgelopen periode zijn bijvoorbeeld een klootschietdag, Mooi of Zooi tijdens de vlomarkt en een middag over de Friese waterlinie georganiseerd. Ook de jaarlijkse puzzelrit en activiteiten voor jeugd en jongeren vinden onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur plaats.

Financiën en vermogen

Financiën en vermogen

De stichting beoogt met de exploitatie van het Grietenijhûs geen winstoogmerk. Wel dient de stichting financieel gezond te zijn en te blijven om de exploitatie voort te kunnen zetten en de nodige investeringen en (groot) onderhoud aan en in het pand te kunnen doen. Met als doel het Grietenijhûs gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig te houden.
Waar komt onze naam vandaan?

Waar komt onze naam vandaan?

Een gemeente heette vroeger ook wel een Grietenij. Op de plek van het huidige Grietenijhûs heeft vroeger enige tijd het Grietenijhûs gestaan. Dit was het huis van de Grietman. De Grietman was een soort burgemeester van de toenmalige Grietenij. Na de grote verbouwing in 2018 is deze naam door de toenmalige bouwcommissie geselecteerd uit diverse suggesties. Het verhaal over het Grietenijhûs staat in het boek ‘Makkinga 1408-2008’. Dit boek is geschreven door Jan Nijholt en Jan Oosterhof en uitgegeven door Plaatselijk Belang.

Bestuur en dagelijks beheer

Wij streven naar een samenstelling van het bestuur met bestuursleden met verschillende kwaliteiten/interesses, die elkaar aanvullen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.

  • Wim Lem, voorzitter
  • Pieter Bouma, penningmeester
  • Ivonne Knoppers, secretaresse
  • Gerda Hensen, algemeen lid

Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door Liesbeth Zuijdervliet. Haar telefoon en mailadres vind je onder contact.

Naast het bestuur en de beheerder is er een grote groep vrijwilligers die door het draaien van bardiensten, het schoonmaken van het gebouw, onderhoud aan het gebouw en  het organiseren van activiteiten de exploitatie van het dorpshuis mogelijk maken.

Stichting Grietenijhûs draait volledig op vrijwilligers. Er is geen sprake van (betaalde) werknemers. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden.