De gebruikers van het Grietenijhûs

Pedicure Lonneke

Pedicure Lonneke

Zij maakt gebruik van een ruimte in het Grietenijhûs op vrijdagmiddag.
[Klik op het logo voor de website]
Basisschool

Basisschool "De Stelling"

Basisschool De Stelling maakt gebruik van het Grietenijhûs voor de gymnastieklessen, feestelijke ouderavonden etc.
[Klik op het logo voor de website]
Kaartclub Makkinga

Kaartclub Makkinga

Iedere veertien dagen wordt er op maandagavond geklaverjast in de kantine.
Certe bloedafname

Certe bloedafname

Iedere woensdagmorgen is er gelegenheid voor bloedafname. Hiervoor is het maken van een afspraak met www.certe.nl noodzakelijk.
[Klik op het logo voor de website]
Jeugdwerk 't Haventje

Jeugdwerk 't Haventje

't Haventje zorgt voor activiteiten voor de kinderen tot ongeveer 15 jaar. Men beschikt over een eigen jongerenruimte.
[Klik op het logo voor een mail]
Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Vanaf 75 jaar is een medische keuring voor het rijbewijs verplicht.  Regelzorg houdt daar voor iedere maand zitting in het Grietenijhûs.
[Klik op het logo voor de website]
EHBO-vereniging HEMD

EHBO-vereniging HEMD

De EHBO vereniging HEMD (staat voor Haule, Elsloo, Makkinga en Donkerbroek) is een kleine maar gezellige vereniging. De lessen en vergaderingen worden (bijna) altijd in het Grietenijhûs gehouden. Wij organiseren elk jaar de herhalingslessen, een thema avond en jaarvergadering. Bij voldoende deelname verzorgen wij een EHBO cursus.
[Klik op het logo voor een mail]
Werkgroep

Werkgroep "Mittelkaander"

Mittelkaander is de werkgroep die werkt aan een zorgzame samenleving in Makkinga.
Zij organiseert diverse activiteiten zoals onder andere koffieochtenden, dorpsetentjes en neemt deel aan het overleg met de zorgorganisaties in Makkinga.
[Klik op het logo voor een mail]
Fanfareorkest

Fanfareorkest "Crescendo"

Iedere vrijdagavond oefent Crescendo in de grote zaal.
[Klik op het logo voor de website]
Veelzeggend

Veelzeggend

Twee dagdelen in de week maakt  het bureau voor logopedie en dyslexie uit Wolvega gebruik van één van de kantoorruimtes.
[Klik op het logo voor de website]
Dorpsbelang Makkinga

Dorpsbelang Makkinga

Dorpsbelang Makkinga behartigt de belangen van de inwoners van Makkinga. De vergaderingen vinden in het Grietenijhûs plaats.
[Klik op het logo voor de website]
Sportclub Makkinga

Sportclub Makkinga

Dit is de club die het meest gebruik maakt van het Grietenijhûs. We beschikken over een kantine en een viertal kleedboxen.
[Klik op het logo voor de website]
Dartclub Makkinga

Dartclub Makkinga

Iedere vrijdagavond wordt er gedart in de kantine van het Grietenijhûs. Het begint om 20.00 uur.
[Klik op het logo voor een mail]
Toneelver. 't Ontluikend Bloempje

Toneelver. 't Ontluikend Bloempje

Toneelvereniging ’t Ontluikende Bloempje is in 1878 opgericht en is hiermee één van de oudste verenigingen van ons dorp.  Het is een levendige vereniging die ieder jaar in het eerste weekend van maart de jaarlijkse toneeluitvoering heeft met een avondvullend stuk. Repetities zijn er op de dinsdagavond en de laatste maanden voor de uitvoering ook op de donderdagavond.
[Klik op het logo voor een mail]
Naturistenvereniging Lotus

Naturistenvereniging Lotus

Deze vereniging beheert een eigen recreatieterrein in Makkinga. Voor haar ledenvergaderingen maakt ze graag gebruik van het Grietenijhûs..
[Klik op het logo voor de website]
Fysiotherapie Oosterwolde

Fysiotherapie Oosterwolde

Maakt gebruik van het Grietenijhûs op dinsdag- en donderdagochtend.
[Klik op het logo voor de website]
Thuiszorg De Friese Wouden

Thuiszorg De Friese Wouden

Thuiszorg De Friese Wouden heeft een kantoor gevestigd aan de voorkant van het Grietenijhûs. Vanuit hier wordt de thuiszorg in en rond Makkinga geregeld.
[Klik op het logo voor de website]
Makkingaaster Oudejaarsploeg

Makkingaaster Oudejaarsploeg

Makkingaaster Oudejaarsploeg is een groep van jonge mannen die vele activiteiten organiseert in Makkinga. Voorbeelden zijn de autocross, het tweejaarlijkse tentfeest en de eindejaaractiviteiten.
[Klik op het logo voor de website]
Vlomarkt Makkinga

Vlomarkt Makkinga

Iedere laatste zaterdag van de maand, van maart tot en met oktober is er de vlomarkt. Het Grietenijhûs is het centrale hart van deze activiteit.
Vrouwen van Makkinga

Vrouwen van Makkinga

Eens per maand organiseert "Vrouwen van Makkinga"activiteiten voor de vrouwen van Makkinga.
[Klik op het logo voor een mail]
Historische vereniging Makkinga

Historische vereniging Makkinga

De Historische Vereniging beheert het historisch erfgoed van Makkinga. Het is opgeslagen in enkele brandvrije kasten in het Grietenijhûs.
[Klik op het logo voor de website]
Koersbal

Koersbal

Iedere dinsdagmiddag wordt er Koersbal gespeeld in de hal van het Grietenijhûs.
[Klik op het logo voor een mail]
Biljartclub

Biljartclub "De Carambole"

Is weer van start gegaan.
Er wordt iedere donderdagavond van september tot en met mei gebiljart vanaf half acht tot elf uur. Wil je mee doen?
I[Klik op het logo voor een mail]