Nieuws

"De Vriendschap' 100 jaar!

Bloedprikken in het Grietenijhûs

Na de zomervakantie zal het bloedprikken niet meer bij de huisarts plaatsvinden maar in één van de kantoorruimtes aan de voorkant van het Grietenijhûs. De prikmomenten blijven het zelfde namelijk op woensdag- en vrijdagochtend Ook de organisatie die het verzorgt blijft gelijk namelijk "Huisartsenlaboratorium Friesland".

Nieuwe consumptiemunten

Het Grietenijhûs geeft nieuwe consumptiemunten uit. Munten voor koffie en thee zijn goudbruin van kleur en worden verkocht voor €1. Andere consumpties worden afgerekend met groene munten die verkocht worden voor €2.

Er zijn nu nog blauwe munten in omloop, hoewel ze al een tijdje niet meer zijn uitgegeven. Deze blauwe munten blijven nog geldig tot 1 juli 2019.  Gebruik ze dus bij de komende activiteiten.

Cursus EHBO

 EHBO-vereniging HEMD (Haule, Elsloo, Makkinga en Donkerbroek) organiseert in het najaar een beginnerscursus EHBO.
12 lessen op de maandagavond in het Grietenijhûs.
Bij voldoende deelname start de cursus in september

Voor aanmelding of info;
Tineke Goettsch 0561-421935 of
Bertus Plender 06-29075990

Lekker ite mei durk

in april heeft Durk dit seizoen het laatst voor ons gekookt. Hij is nu bezig met zijn zomerreces

Afgelopen winter is er iedere maand met uitzondering van december een dorpsetentje georganiseerd met iedere keer ongeveer 40 tot 50 deelnemers. Daarmee is het een succesvolle activiteit die hopelijk na de zomer een vervolg krijgt. In het najaar gaat Durk weer voor ons koken. De data worden bekend gemaakt in de Kermobri en op deze website.

Zaterdag 25 mei is het weer zo ver. De vlomarkt van Makkinga

Van maart tot en met oktober wordt elke laatste zaterdag van de maand een openluchtmarkt georganiseerd, waar iedereen van alles kan kopen en/of te koop kan aanbieden. 

De vlomarkt van Makkinga, ook wel "het Waterloo-plein van het Noorden" genoemd, is één van de grotere markten die geheel door vrijwilligers wordt georganiseerd. De organisatie is in handen van Dorpsbelang en de vrijwilligers zetten zich in om iedere vlomarkt tot een succes te maken.