Nieuws

Nieuws van de ontmoetingsruimte.

In de zomer zijn we elke woensdag open geweest. Er is steeds een leuke groep die komt kaarten, maar ook dames en heren die gewoon voor de gezelligheid komen. Op vrijdag 13 september starten we weer met de vrijdagochtenden.

We gaan door met het groepje klaverjassers  die al wat ervaring hebben en daarnaast beginnen we met een nieuwe beginnersgroep. Dus wil je graag leren klaverjassen dan is dit je kans. We beginnen om 10.00 uur en gaan door tot 12.00 uur.

Natuurlijk kun je ook gewoon komen voor een kopje koffie en de gezelligheid.

Boekenkast
In de ontmoetingsruimte staat een boekenkast gevuld met allerlei soorten boeken. Er zijn ook Friese boeken bij. Je mag kosteloos boeken komen lenen bij ons en als je ze erg mooi vindt mag je ze houden. Tijdens de openingsuren ben je welkom om boeken te komen halen.

Nieuwe Ooststellingwerver

Op de leestafel zullen met ingang van deze week ook de gratis kranten van de NOS liggen. Je kunt een gratis krant komen halen als deze niet bij jullie bezorgd wordt.

Bridge?

Er is ook animo om te leren bridgen in de ontmoetingsruimte. Wij willen dat ook gaan organiseren. Als je interesse hebt om dit leuke spel te leren geef dat dan door aan Bert Sterk. Op woensdag is Bert altijd aanwezig. Hij kan ook informatie hierover geven. Als er genoeg deelnemers zijn gaan we er serieus werk van maken. Wanneer, dat ligt nog open.

En verder……………..

We hebben plannen voor ondersteuning bij het invullen van formulieren en voor hulp bij problemen met de mobile telefoon en laptop. Wij zoeken hiervoor naar deskundige vrijwilligers. Wanneer je een idee hebt voor een van de ochtenden dan horen we dat graag. Loop dan gerust een keer binnen en vertel het ons.

Bloedprikken in het Grietenijhûs

Vanaf woensdag 26 juni zal het bloedprikken niet meer bij de huisarts plaatsvinden maar in één van de kantoorruimtes aan de voorkant van het Grietenijhûs. De prikmomenten blijven het zelfde namelijk op woensdag- en vrijdagochtend Ook de organisatie die het verzorgt blijft gelijk namelijk "Huisartsenlaboratorium Friesland".

Lekker ite mei durk

De data voor de dorpsetentjes zijn weer vastgesteld. Durk kookt in ieder geval op: 

  • 17 oktober       
  • 21 november
  • 23 januari
  • 20 februari
  •  19 maart

Voor €10,- krijgt u een heerlijk maal voorgeschoteld.